Loading…

TILAKOID DAN KEPITING

[TILAKOID dan KEPITING] BACA DENGAN TELITI 1.Tilakoid : “Titip Salam Kodein Dia” Kirimkan salam, pesan atau curahan hati kamu kepada siapapun dengan format: #TilakoidFormica Teruntuk: Dari: Tilakoid: [Tuliskan salam atau pesanmu] 2.Kepiting : “Kenal-kenalan Penting” Forum untuk saking mengenal sesama warga HMBF. Perkenalkan diri kamu, teman kamu atau sahabat kamu dengan format: #KepitingFormica [Foto : […]

SIMBIOSIS

[SIMBIOSIS] Tadi pagi, (9 September 2017) telah dilaksanakan Simbiosis : “Silaturahim Mahasiswa Biologinensis” yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yaitu senam pagi dilanjut mabim akbar untuk mahasiswa baru 2017, lalu ada talkshow yang diisi oleh teh Ai dan teh Ama dilanjut dengan games, lalu diakhiri dengan rujak party. _______________ [86/IX/Kominfo] . #SIMBIOSIS #ROHISHMBF #BEMHMBF . […]